Covid-19

Noudatamme harjoittelu- ja kilpailutoiminnassamme viranomaisten määräyksiä, ohjeistuksia ja suosituksia.

Arvioimme seurassa kokonaistilanteen kehittymistä jatkuvasti ja reagoimme muuttuneisiin olosuhteisiin tilanteen edellyttämin keinoin.