Ilveksen jääurheilujaoston järjestämiin ensiapukoulutuksiin osallistui tänä syksynä peräti 33 toimihenkilöä ja valmentajaa.  Ensiapukoulutukset toteutettiin pienryhmissä yhteistyössä Tammed Oy:n kanssa Sentterin jäähallissa. Pienryhmäkoulutuksia edeltäneellä teorialuennolla osallistujia oli lähes 40. Koulutukset oli suunniteltu lajin erityispiirteet huomioiden.

Teorialuennolla käytiin läpi ensihoitolääkäri Jussi Laitilan johdolla ensiaputoimintaa jääkiekkotapahtumissa. Pienryhmäkoulutuksissa keskityttiin Tammed Oy:n koulutuspäällikkö ja ensihoitaja Marko Haapaniemen johdolla käytännön harjoituksiin, joissa aiheina mm. verenvuoto, pään vamma, selkärankavamma, tajuttomuus, elottomuus, vierasesine hengitysteissä ja vaikea allerginen reaktio (anafylaksia).