Muuta tukea harrastamiseen voi hakea…

Finhockey.fi

Jääkiekkoliiton syksyn tukihaku U9-U12-ikäluokille on alkanut. Hakuaikaa on 4.10.2023 asti. Tukihakemuksessa tulee vastata kaikkiin oheisessa LIITTEESSÄ oleviin kysymyksiin.
Perheen tukihakemus lähetetään sähköpostilla hannu.toivo(at)ilves.fi (4.10.2023 mennessä) ja hakemus voi olla joko word-muodossa tai sähköpostiin kirjattuna.

 

Lue lisää

 

tukikummit 270x

Tukikummit

Suomessa on joka vuosi 65 000 nuorta vaarassa syrjäytyä perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Tukikummit-säätiö on jo vuodesta 2007 alkaen kerännyt varoja näille nuorille, jotka ovat vaarassa pudota pois harrastuksista ja kaveriporukoista. Suurin osa avustuksista ohjataan harrastusten tukemiseen.

Lue lisää

hope 270x

Hope yhdistys

Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry syntyi 2009 perustajiemme tahdosta synnyttää konkreettinen hyvän kierre ja antaa lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen.

Lue lisää

ymca 270x

YMCA:n Osallistumaan-hanke

OSALLISTUMAAN –toiminta ehkäisee taloudellisesti heikossa asemassa olevien lapsiperheiden syrjäytymistä sekä vähentää eriarvoisuuden ja yksinäisyyden tunnetta.

Lue lisää

tampere 270x

Kaupungin tarjoama tuki

Tampereen kaupungin sosiaalitoimi / Harkinnanvarainen toimeentulotuki

Lue lisää

SOS Logo ilman taustaa

SOS-Lapsikylä: Unelmista totta

Jokaisella lapsella on oikeus unelmoida ja tavoitella unelmiaan. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus yhteen mieluisaan harrastukseen.

Unelmista.fi toimii alustana, jonka perimmäisenä tarkoituksena on vähentää haasteellisessa elämäntilanteessa olevien perheiden sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä mahdollistamalla jokaiselle kouluikäiselle lapselle harrastus.

Unelmista.fi on osa SOS-Lapsikylä ry:n toimintaa.

Lue lisää

pelastakaa lapset 270x


Pelastakaa lapset ry: Eväitä elämälle

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Lue lisää